Picasso i l’art japonès / Picasso and Japanese Art

Identitats llunyanes. Diàlegs, influències i confluències entre Pablo Picasso i l’art japonès

Divendres 28 d’abril – Sessió 06 @ COAC

Picasso

VIDEO

 

En el marc del 3er Congrés Internacional Picasso (Picasso i identitat, 27-29 d’abril de 2017), organitzat pel Museu Picasso de Barcelona i la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, el divendres 28 d’abril al matí presentaré a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la recerca duta a terme sobre els vincles entre Pablo Picasso i les arts del Japó duta conjuntament amb el professor Matsuda Kenji (Keio University, Tòquio). Vegeu més detalls al web del congrés: http://museupicassobcn.org/congres-internacional/ca/bru-matsuda/

 


Far-away Identities. Dialogues, influences and confluences between Picasso and Japanese art

Friday April 28 – Session 06 @ COAC

BruMatsudaPicassoIn the framework of the 3rd International Congress on Pablo Picasso (Picasso and identity, April 27-29, 2017) organized by the Museu
Picasso and Fundació Palau, next Friday 28 April I will present the research on Picasso and Japanese arts conducted together with professor Matsuda Kenji (Keio University, Tokyo). Congress website:  http://museupicassobcn.org/congres-internacional/en/bru-matsuda/ 

 

Identidades lejanas. Diálogos, influencias y confluencias entre Pablo Picasso y el arte japonés

Viernes 28 de abril – Sesión 06 @ COAC

En el marco del 3er Congreso Internacional Picasso (Picasso e identidad, 27-29 de abril de 2017), organizado por el Museo Picasso de Barcelona y la Fundación Palau, el próximo viernes 28 de abril por la mañana presentaré en la sede del COAC, la investigación llevada a cabo sobre los vínculos entre Pablo Picasso y las artes de Japón llevada a cabo conjuntamente con Matsuda Kenji (Keio University, Tokio). Más detalles en la web del congreso: http://museupicassobcn.org/congres-internacional/bru-matsuda/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s