Japonismo fantástico: monstruos y fantasías japonesas en el arte occidental

L’arribada de l’art japonès a Occident al llarg de la segona meitat del segle XIX va generar autèntica admiració entre artistes. En el context del fenomen del japonisme, més enllà de la novetat formal i estètica de moltes obres, aquesta atracció va revelar també un nou món de fantasies japoneses. Yōkai, yūrei, així com tot tipus de monstres i sers sobrenaturals representats en pintures, estampes i objectes quotidians dels períodes Edo i Meiji, van ser transferits a Europa i als Estats Units, on van cobrar nova vida a la imaginació dels artistes occidentals. La meva propera conferència, al XXIV Saló del Manga de Barcelona, prevista pel proper 2 de novembre, versarà sobre aquesta temàtica.

La llegada del arte japonés en Occidente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX generó auténtica admiración entre artistas. En el contexto del fenómeno del japonismo, más allá de la novedad formal y estética de muchas obras, dicha atracción reveló también un nuevo mundo de fantasías japonesas. Yōkai, yūrei, así como todo tipo de monstruos y seres sobrenaturales representados en pinturas, estampas y objetos cotidianos de los periodos Edo y Meiji, fueron transferidos a Europa y a Estados Unidos, donde cobraron nueva vida en la imaginación de los artistas occidentales. Sobre esta temática versará mi próxima conferencia en el XXIV Salón del Manga de Barcelona el próximo 2 de noviembre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s