El mobiliari del japonisme a Catalunya

La-botànicaJa s’ha publicat l’edició de les aportacions presentades al curs Virtuosisme modernista organitzat el passat mes de maig de 2018 per l’Associació per a l’Estudi del Moble. El volum, que s’inscriu en una sèrie de publicacions anuals especialitzades en l’estudi del moble, recull setze treballs centrats principalment en l’anàlisi de les tècniques artístiques aplicades al moble modernista oferint una mirada transversal a les arts aplicades i el mobiliari del tombant de segle. En aquest context, hem participat amb un article que s’aproxima de manera específica a diverses recerques dutes a terme a l’entorn del japonisme aplicat a les arts del moble a Catalunya.

dav

L’article “El mobiliari del japonisme a Catalunya: models d’Orient per a mobles d’Occident” presenta una introducció a l’aparició, difusió i integració del mobiliari japonitzant a la Catalunya de finals del segle XIX. A partir de la dècada de 1880, els principals tallers de Barcelona van seguir l’exemple del japonisme internacional i van començar a fabricar mobles de formes orientalitzants, sovint barrejant estils, tipologies i solucions formals diverses de gust exòtic, original i incert, a fi de respondre a la demanda de mobles que s’adaptessin als interiors d’estil japonès. A la primera part de l’article es presenta el context internacional de fabricació i venda d’aquest tipus de mobiliari per, tot seguit, analitzar casos concrets, com els de Francesc Vidal, Lluís Folch, Josep Ribas, Joan Busquets i Pere Clapés a fi de tenir una primera visió global de com el japonisme es va anar estenent en el camp del mobiliari fins a entrar en simbiosi plena amb les formes del modernisme a Catalunya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s