Degouve de Nuncques

William Degouve de Nuncques, nascut a Monthermé, a la Xampanya, l’any 1867 és un destacat pintor simbolista naturalitzat belga, deixeble de Jan Troop i membre dels grups Les XX i Libre Esthétique. Després d’uns primers anys estretament vinculat al moviment simbolista belga, l’any 1900 es va traslladar a Mallorca, on va residir durant tres anys establint una notable influència en destacats pintors catalans, com Rusiñol, Mir o Junyer Vidal. Tot i la seva bona acollida entre els pintors de l’època del Modernisme, i malgrat haver estat estudiat per historiadors de l’art com Eliseu Trenc, la seva obra segueix sense ser actualment gaire coneguda a casa nostra. Sembla un d’aquells molts oblidats.

Degouve, casat amb Juliette Massin, germana de la dona del poeta Émile Vergaeren, es va instal·lar a Mallorca entre 1900 i 1902. Durant els seus dos anys a l’illa, Degouve va visitar Barcelona en diverses ocasions, i va celebrar exposicions tant a Palma de Mallorca, al Cercle Mallorquí (gener de 1902) com a la Sala Parés (febrer de 1902) esdevenint, segons el crític Raimon Casellas, el primer pintor estranger en celebrar una exposició individual a Barcelona. Degouve de Nuncques va pintar uns paisatges sorprenents als ulls de l’època per uns pintors catalans que feia cinc o sis anys que s’havien començat a aproximar al moviment simbolista; les seves obres van ser vistes i compreses com a creació d’un poeta de paisatges imaginaris, estranys, torbadors o melanconiosos.

Degouve de Nuncques - Tempête à la Cala San Vicente c.1900-1903 - Sotheby'sEl misteri i la fantasia que desprenien els paisatges de Degouve van atraure els nous pintors que, al tombant del 1900, van sortir del Principat rumb cap a l’illa de la calma. Rusiñol, Mir, Sert i Junyer Vidal, assidus d’Els Quatre Gats, van descobrir en l’obra de Degouve una nova manera d’aproximar-se al paisatge i a la terra d’una forma més íntima, simbòlica i ahora emotiva. Rusiñol, per exemple, pintor de xiprers i de les llums de l’hora trista,  va trobar en les suggestions íntimes de les obres del pintor belga el reflex d’alguns dels valors més essencials de la seva concepció de l’art i de la pintura. Rusiñol va adquirir el quadre La cova del Drac durant ‘exposició de 1902 actualment al Cau Ferrat de Sitges i, com Rusiñol, Casas va adquirir dos paisatges simbolistes més i el Cercle Mallorquí se’n va quedar un quart. Degouve va oferir als artistes de l’illa una nova manera de representar l’onatge, cales, roques i muntanyes.

Degouve és un dels molts pintors que tindrem ben presents al curs Vayreda, Rusiñol, Anglada Camarasa, Miró, Gaudí. Natura i paisatge a l’art dels Països Catalans a la XLV Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent.

Mir 1901

Amb tot, per tal de no oblidar ni la seva obra ni el seu impacte al nostre país, ofereixo un recull de crítiques aparegudes principalment l’any 1902 en ocasió de la seva exposició monogràfica a la Sala Parés, amb el debat que aquestes van generar.

Degouve de Nuncques als diaris catalans (1902)

La Almudaina, Palma, 12 de gener de 1902, p. 1.

… pintura no del natural vivo, sino del recuerdo, de la sugestión poética, de la imagen reflejada en el alma soñadora del autor, como los sauces en el lago animado todo por un sentido místico interior y simplista, que presta a alguna de aquellas obras la candorosa ingenuidad de los exvotos primitivos. Los cuadros de Degouve revelan emociones íntimas, sugestiones fugaces, estados de alma de la naturaleza. Muchos de aquellos que parecen herejías y atrevimientos con respeto a la ortodozia admitida conviértanse después en una conquista o invasión de la pintura hacia el ideal, saliendo de la plasticidad materialista.

El Imparcial, 13 de gener de 1902, p. 1.

La exposición de cuadros modernistas pintados por los esposos Degouvé, belgas, que residen hace dos años en las Baleares y que han reproducido admirablemente las bellezas del litoral isleño, ha sido un verdadero éxito de sensación.

El pintor Rusiñol y el poeta Alcover adquirieron dos cuadros pequeños, pagando tres mil pesetas por cada uno.

La Publicidad, 17 de gener de 1902.

 Ayer llegó procedente de Mallorca el célebre pintor francés M. William Degouve de Nuncques, acompañado de su esposa Mme. Degouve, que han pasado dos años en la hermosa isla, admirados de los artistas nacionales especialmente catalanes como los Sres. Mir, Rusiñol, Sert y otros que pasan el invierno en Mallorca entregados á sus aficiones artísticas, estimados y respetados de los mallorquines. M. Degouve, conocido en París de todos los artistas españoles ha traido de Mallorca una colección de cuadros que mañana quedarán expuestos en el Salón Parés, donde acudirán sin duda, no solamente los artistas catalanes sino los aficionados á pinturas aunque no sea más que para demostrar al artista francés la atención y simpatía que se merece.

R. Casellas, “Cosas d’Art. Exposició Degouve”, La Veu de Catalunya, num. 1092, 22 de gener de 1902, p.1.

Cosas d’Art. Exposició Degouve.

Diumenge va inaugurarse al Saló Parés l’Exposició de pinturas y dibuixos que portan com a cullita de la seva llarga estada a Mallorca els artistas francesos M. y Mme Degouve de Nuncques.

Es la primera vegada que uns pintors estrangers venen a ensenyar la seva obra al públich de Barcelona en exposició particular, y per aquesta sola consideració ja’s mereixerian las nostras atencions y simpatías, si altres motius d’ordre intrínsech no abonessin als expositors. Mes s’ha de reconéixer que’l seu millor títul a la deferencia de tothom es l’art que conreuan, tot ell impregnat d’espirituals preocupacions y de devoción a la naturalesa.

Vint y tants paisatges al oli, representant boscos y arbredas, montanyas y roquissers, planurias de mar y fondarias d’horitzó, estranyesas de calas y misteris de covas, junt ab altres aspectes esplendents y maravillosos de la daurada illa major, constituyesen el bagatge artístich que M. Degouve ens vé a mostrar.

A primer cop d’ull ja s’endevina que no’s tracta d’una pintura presa directa y literalment del natural, sino d’una pintura basada sobre un recort més o menys inmediat de la naturalesa reproduida. Venen a ser paysatges fets sobre motius poch o molt apuntats sobre’l terreno, y transformats, arreglats, en el taller, segons l’estat d’esperit somiador en que’l pintor poeta se trobi en aquell instant.

Aixís es com de vegadas, la major part de las vegadas, la transformació pictórica sembla obeir a un ideal purament decoratiu, clarament visible per la disposición ponderada o simétrica d’elements cromatichs o linials. Altres cops aquest arranjament se fa més fluit, més subtil, com si la pintura pretengués, per medi de certas cadencias, de certs ritmes, de certas repeticions d’arabesch, eterisarse fins a la musicalitat…

Degouve de Nuncques - Gruta de Manacor, Mallorca - c.1901. 48 x 60. Subast.

Peró, en ocasions la cosa no para aquí, perque hi ha cuadros que a n’aquestos subjectivismes gráfichs s’hi afegeixen significats anímichs, intencions passionals. Allavoras, els arbres, las pedras y fins els núvols s’antropomorfisan o bé prenen vagas formas de reptils. Per aquí per allá trobareu cims de roca que vos contemplan com testas humanas encantada, y en el cuadros gran que hi ha al mitg de l’exposició hi veureu, com a la manera de Gustau Doré, els roures centenaris se caragolan adolorits, iguals que vells que patissin a dins d’un infern dantesch.

Degouve de Nuncques - Bosc misteriós c. 1900

En altras telas, la plasticitat natural de las cosas terrenas, sembla que vulgui espiritualisarse a copia de ferse infantívola… y alashoras tot pren un aire simplicista, primitiu: las rocas, candorosamente detalladas, s’apilotan com castells, igual que en las taulas del temps del Perugino, y de las herbetas dels primers termes sen poden comptar las fullas, com en aquellas flors pictóricas de que s’hauria perdut la mena desde els retaules de Hans Memling, si els Germans Prerafaelistas no las haguessin tornadas a conreuar…

La manera especialísima den Degouve, pacienta y entretinguda, se delecta la major part de las vegadas en aquestas minucias de factura, més propias, a la veritat, d’un miniaturista il·luminador de breviaris, que d’un pintor dit y fet. Y ab aixó no’s vol pas dir que no ho sigui de pintor. Pel dibuix que revela en ocasions, per l’observancia que guarda a voltas dels valors, per las harmonías a que arriba devegadas, ja’s veu que no’s tracta d’un d’aquests pintors improvisats, advenedizos, que no poden seguir per falta d’estudis els procediments usuals de la pintura ortodoxa, se posan a fer estranyesas per a cridar d’una manera o altra l’atenció. Peró aixís mateix s’ha de reconéixer que l’actual expositor de can Parés, no disposa ni de prou potencia ni de prou metier per a revelarse com una personalitat si’s concretés tan sols a ser pintor, es a dir pintor sense caborias literarias.

Perxó fins suposat, com hem sentit a dir, que en Mir s’hagi deixat poch o molt influir a Mallorca per certas novetats den Degouve, nosaltres sempre preferirém el pintor catalá al francés, perque’l nostre té la primera materia, las primeras condicions: l’intuició, la grapa y un ofici ben pahit.

En pintura, y sobre tot en pintura de paisatge, lo primer ha de ser reflexar la sensación, que si está ben reflexada, ja’ns portará a l’emoció y fins a l’idea, sense necessitat de que ens la donguin pastada simbólicamente per medi de vegetals en forma humana y altras antiquadas figuracions pel astil.

Y tal com pensém nosaltres en la materia, deuen també pensar els notables pintors catalans que han comprat cuadros a n’en Degouve, ja que podentlos escullir entre’ls fantástichs y extravagants, els han triat entre’ls més inmediatamente inspirats del natural, com aquell interior de las Civas del Drach o el Paisatge nocturn de Deyá. Tant l’un com l’altre, a nosaltres ens fan somiar més que no pas aquells cels ab celatges a tall de rúbricas y aquellas penyas a tall de ninots.

Diguém, per acabar, que’ls dibuixos lleugeríssimament acolorits de madame Degouve, revelan tota la delicadesa de una artista enamorada de las frondosas vegetacions, de las casetas blancas y de las escenas rurals de la benhaurada illa de Mallorca.

R. Casellas.

La Publicidad, 23 de gener de 1902.

Hay expuestas unas cuantas telas en el Salón Pares. Tratándose de telas, á la fuerza habla de dar su opinión el tintorero Casellas. … Los cuadros de Mr. Degouve y de su señora, dan pie á nuestro famoso tintorero para demostrar que él también entiende en colores, y para meterse en disquisiciones más ó menos amenas, y habla de subjetivismos gráficos, de significados y de intenciones pasionales. … sin pasar del silabario, se da ahora tono de eminente critico. … Pero el día en que ese caballero quiere teñirse un gabán y su señora un vestido, acudan á asesorarse de don Raimundo Casellas, que es hombre que lo entiende.

Folch, Cu-cut, num. 4, 23 de gener de 1902.

Aquesta setmana en Parés s’ha desquitat.

En Degouve de Nanques exposa un assortit de cuadros que no pot parlarsen, perque sols veyentlos se pot un fer cárrech de lo molt que valen.

Vágintlos a veure, y els hi prometo que passarán un bon rato.

Aixís, aixís, senyor Parés. Mir, Degouve y endavant.

Deixis de Nonells y Palmerolas, que ab aquestas companyías el publich s’aborreix y vosté lo que guanya per un cantó ho pert per un altre. Si a vosté no li ve d’un march, home.

Digui a n’en Nonell que las sevas gitanadas las exposi a la Tienda del Gallo.

Degouve de Nuncques - Rêve de Voyage c.1900-3. Sotheby's

Alfredo Opisso, “Exposición Degouve de Nuncques en el Salón Parés”, La Vanguardia, 23 de gener de 1902, p. 996.

Exposición Degouve de Nuncques en el Salón Parés.

Aplicando á la pintura el principio de la evolución de los géneros, podríamos decir que la evolución del orientalismo ha determinado el balearísmo; el brillante éxito alcanzado por Mir, y ahora por M. y Mme. Degouve amenaza, con dar origen a una verdadera inundación de “mallorquinistas”, por más que el filón no pare de ser inagotable.

Desde luego puede decirse que M. Degouve se halla bajo la influencia del neoimpresionismo, pero de una manera particularisima, ermanandose en él la intensidad de la emoción con la más nimia minuciosidad en el detalle, á la manera de los prerrafaelitas, como Holman Hunt o, mejor aún, á la de su compatriota Jan van Ver. Con igual paciencia y delicadeza que pinta éste los cabellos, uno por uno, por decirlo así, como pueden recordar todos los que se fijaron en sus retratos, pinta Degouve las agujas de los pinos y las briznas de las yerbas y los mas diminutos detalles, a pesar de las reducidas dimensiones del paisaje, en lo cual le aventaja aún Mm. Degouve (J. Massin), cuyos dibujos son una maravilla del fini.

El distinguido pintor belga procede en general como lo hace su insigne paisano Emilio Claus: en sus cuadros la luz lo es todo; ella es la que modifica y crea el color, y, según la hora, Palma será un ascua de oro, un montón de rubíes o una tacita de plata; el mar será un campo de esmeraldas, una balsa de zafiros o una sábana de ópalo; las montañas aparecerán como inmensas erupciones de lava ó como arquitecturas doradas; las rocas tomarán los más diversos matices y las sombras se teñirán de las tintas más opuestas. Claro está que la luz altera el color, pero no se trata aquí de eso, sino que la luz parece ser la que pinta.

A nadie habrá de extrañar que, á juicio nuestro, sea el impresionismo de monsieur Degouve eminentemente intelectual; su visión es, á no dudar, sincera, pero aparece profundamente alterada por el elemento “imaginativo”, y no nos referimos con ello a la alteración de algunas formas minerales y vegetales, more Doré, sino al aspecto colorista. M. Degouve les da á las cosas el color que quiere; el efecto es hermosísimo, pero la verdad real queda en segundo término. Todas las travesuras de la luz, todos los encantamientos de las calas, grutas de estalactitas y fierds mallorquines no son bastantes, creemos, á producir las extraordinarias reverberaciones y fantásticos reflejos que se admiran en muchos cuadros, dejando siempre á salvo la fruición que producen en el ánimo. Ciertos cuadros hay en que el mar, á flor de agua, produce la impresión de una alfombra de Persia, cubierta de los más caprichosos arabescos multicolores.

La brillantez de la mayor parte de los lienzos llega hasta lo sumo, y son una verdadera delícia algunas notas azules, verdes y blancas; M. Degouve llega en esta parte á un extremo á que llegan pocos, y no menos son de admirar la magia de las transparencias del agua o del cielo, la luz etérea que baña la bahía de Palma al amanecer, la poesía de algunos efectos de luna, la armonía de las más opuestas tonalidades y los peregrinos cambiantes producidos por la descomposición de la luz. Sin embargo, no podemos aplaudir las metamórfosis de árboles, rocas y plantas en seres animados; así, por ejemplo, vese en uno de los paisajes como una transformación de unos arbustos en un colosal lagarto que, desde luego, no puede considerarse como propósito artístico y desentona visiblemente sobre el fondo.

Los dibujos de J. Massin, inspirados visiblemente en el prerafaelismo, son, en su género, una maravilla. No puede llevarse más allá la minuciosidad de la ejecución; algunos de ellos son verdaderos modelos de estudio de hojas, y en general de toda clase de objetos diminutos. Por su clara entonación y el delicado apagamiento del color se les tomaría por reducciones de tapices flamencos. Son algo que no habíamos visto aún, y representan una verdadera novedad que hasta cierto punto podría referirse al arte decorativo.

Alfredo Opisso.

La Publicidad, 24 de gener de 1902.

Una irresistible curiosidad, acrecentada por los relatos de sus méritos que nos hacían algunos artistas que con ellos habían residido en Mallorca, nos llevó al Salón Parés, con el espíritu abierto á una probable sensación de Intenso goce artístico. No quedamos defraudados. Los señores de Degouve son dos distinguidas personalidades, que sienten el arte en su más pura y elevada acepción. Dibujantes correctísimos ambos, tienen marcada tendencia en japonizar sus asuntos, que tratan con una ingenuidad encantadora. M. William busca los grandes armonias de la naturaleza, penetrando su espíritu que traslada á la tela con la misma eficacia que pudiera ‘hacer con la expresión humana. Sus cuadros son grandes síntesis, en las que hay perfecta reciprocidad entre todos sus elementos; cielo, tierra, mar y vegetación forman un todo homogéneo querido, buscado por el pintor, merced á largas contemplaciones en las que sel ecciona los accidentes del cuadro y fija el momento deseado. Por esto sus obras tienen una variedad tan infinita corno la naturaleza misma; y su misma ingenuidad excluye de ellas todo amaneramiento, Ningún alarde de pincel añade galanura á sus cuadros; la belleza resulta de la extraordinaria justeza de su interpretación y de la individual manera de sentir. No hemos de designar este ó aquel cuadro; en tollos usa idéntico procedimiento y adquieren, por tanto, iguales cualidades. La Sra. Degouve expone algunos estudios hechos á lápices de colores. Al contrario do su marido, limitase á copiar el natural con una precisión casi fotográfica. Su dibujo ea tan correcto, que parece reproducido con la cámara lúcida; las tonalidades no sirven más que para determinar mejor la calidad de las cosas, y en su conjunto producen agradable efecto decorativo. El procedimiento nos recuerda el de los dibujos coloridos de Segantlni, si bien éstos eran más sucintos y robustos. La aparición de ambos artistas ha dado lu-gar á grndes controversias entre los mismos artistas barceloneses. El género de pintura de M. William choca decididamente con lo tradicional, y ya, es sabido que toda innovación promueve las iras de los que se ven perturbados en el tranquilo desenvolvimiento de sus gustos tradicionales. En cambio, son muchos los artistas que han comprendido que quien sabe producir tan beIlas sensaciones, poseyendo uno técnica ten perfecta es un artista merecedor de la universal admiración. Nosotros desearíamos que el Ayuntamiento acordara comprar algunas obras de los conyuges Deganve de Nnncques, puesto que, sin sus Exposiciones bienales, es muy dificil enriquecer al Museo con obras que, como los de ambos pintores franceses, son una necesidad para la cultura de nuestros artistas.

La Ilustración Artística, num. 1048, 27 de gener de 1902, p. 82.

Bellas Artes. Barcelona. Salón Parés.

Objeto de animadas discusiones y controversias, entre artistas y aficionados, es la exhibición de un crecido número de cuadros al óleo, acuarelas y dibujos coloridos, que han organizado los señores Degouve de Nuncques, resultado de su estancia en las Baleares y recuerdo de aquellas hermosas islas. Bajo este último aspecto, justo es convenir que así el Sr. Degouve como su apreciable esposa han logrado cumplidamente sus propósitos, ya que en sus numerosos estudios y apuntes aparece representada la naturaleza bajo sus diversas é interesantes formas. Las acantiladas costas represéntanse en toda su aparatosa grandeza; los campos, la vegetación fresca, jugosa y exuberante, los tipos con sus caracteres distintivos, todo, en fin, cuanto recuerda y reproduce aquel rincón de la tierra española, aquel país tan digno de estudio y consideración. Cuanto á la forma, á los procedimientos adoptados por los artistas á que nos referimos para dar satisfacción á sus deseos, ya no es tan unánime el concepto que merecen todas y cada una de las producciones, porque al fin y al cabo trátase de una manifestación particularisima y por lo tanto personal, que representa una innovación. Los Sres. Degouve no se han circunscrito á copiar y reproducir fielmente cuanto han observado, puesto que han sumado al caudal de sus aptitudes artísticas el de su poderosa fantasía, el esfuerzo de su imaginación un tanto soñadora, asociando la poesía a la pintura. De ahí que en algunas obras y singularmente la de mayores dimensiones, que ocupa el centro del salón, afecten los árboles, sus añosos troncos y espesos ramajes la forma de animales quiméricos, á semejanza de las creaciones de Gustavo Doré, pero más acentuadas, quizás menos razonadas y por lo tanto acusadoras de mayor fantasía.

Las acuarelas de la Sra. Degouve distínguense también por su carácter especial. Los tonos aparecen debilitados, cual si recordaran la coloración de antiguos tapices, y aunque pueda considerárselas como producciones marcadamente feministas, son verdaderamente recomendables, ya que éstas, como las de su esposo, revelan dos espíritus cultos y delicados que asocian acertadamente sus aptitudes artísticas al sentimiento que en su alma rebosa, más estimable para nosotros por haber elegido para manifestarse una región de nuestra querida patria.

Joan Brull, “Notas d’art”, Joventut, num. 103, 30 de gener de 1902.

Notas d’Art. Exposició Degouve.

Mars turbulentas, ab rocas fantásticas; altras tranquilas y transparentas, inundadas de sol y ab núvols simbólichs; paisatjes tétrichs, ab arbres que’s retorcen com sers vivents per la forsa de las passions, ab cels de color de sanch, ab herbas y rocas que’s transforman en animals extranys… etc, etc., deixan l’anim del espectador en un estat somniós, ab sensacions qu’a voltas son d’horror y altras de benestar, segons el cuadro y segons el temperamento de qu’l contempla, donch en aquesta exposición hi ha de tot; l’artista ha evocat la naturalesa en diversas manifestacions, y l’ha transportada a la tela més que com a pintor, com a poeta.

Això últim si qu’ho es M. Degouve: ho es de debó! En aquesta pintura fora per demés buscarhi una gran habilitat o domini dels procediments; com tampoch hi trobariam pinzelladas genials, y valgui la expressió. L’artista sap pintar lo justamente necessari per a dir lo que vol dir, y ja’n te prou, donch de pintor no n’és ni’n será may.

Contemplant la exposición de M. Degouve, un fa, sense voler, comparacions y deduccions. Veu que’ls cuadros son fets a Mallorca, pero que son autor es d’un altre pais, que la seva educación artística es molt distinta y superior a la Nostra, y que, per consegüent, interpreta la naturalesa d’un modo al que aquí no estem gayre acostumats.

Aixó es causa de moltas discussions, perque aquells quadros, que de cop y volta semblan fets ab molta bona fe, y fins ab ignocencia, mirats detingudament ens convencen de qu’en ells no hi ha una pinzellada, ni una linia que sia espontania; en quasi tots s’hi descubreix l’estudi y l’admiració pels retaules primitius; en la manera com estan dibuixadas las montanyas y las herbas s’hi sent la mateixa preocupación, y en fi, els detalls ens confirman en aquesta creencia, que no creyem sia desfavorable al autor. Opinem que a n’aquest el captiva l’art de debó, y opinem també qu’es preferible ésser un artista erudit y estudiós, que no voler passar com a pintor per haver arribat a adquirir certa habilitat en el maneig del pinzell.

La execució es plena de trampas y de receptas, ab puntillats y refregadas, essent precis que la tela tingui cert gra… etc., etc., tot lo qual demostra en l’artista un esfors imitatiu inmens, qu’en cert modo fa que se l’admiri encara més, tota vegada que ab medis tan artificiosos y ab un dibuix tan cuydados (algunas vegadas sincer), arriba a obtenir grans resultats, a producir una impressió verament fonda. S’ha de tenir en compte, ademés, qu’en cada una de las telas esposadas s’hi troba un estudi de la naturalesa ben diferent, lo que proba que l’autor es un artista de debò y no un fabricant de quadros.

Y naturalmente que las comparacions que sugereix aquesta exposición no fan gayre favor als nostres artistas. Tots hem de mirar las obras de M. Degouve y tots hem d’estudiarhi. Ellas demostran fins ahont pot arribar estudiant ab serietat. Tot y no tenir grans aptituts per a la pintura, por arribarse a ocupar un lloch ben apreciable en el mon artistich.

En quant als dibuixos de Mme. Degouve, opinem qu’haguera siguit millor que no’ls hagués exposat. No pot demanarse res més ignocent, y creyem que una senyora no perdria gayre més el temps empleyantlo en fer crochet.

 

La Esquella de la Torratxa, num. 1203, 31 de gener de 1902.

Exposicions de cuadros com la que’l pintor belga Mr. Degouve y la seva consort han disposat á ca’n Parés, fryut de una llarga estada a Mallorca, son de aquellas que donan lloch á las més empenyadas discussions, no sols entre’ls profans sino entre’ls mateixos del ofici.

L’altre dia ho deya un amich méu:

Sembla emntida que ab tantas marinas no hi haji medi de treure’n l’aygua clara.

La nostra opinió es que Mr. Degouve es un pintor de innegable talent, pero carregat de innegables caborias. La seva exhibición podría portar el seguent rétol: “Mallorca vista per un belga”.

Cu-cut febrer 1902Cu-cut, 6 de febrer 1902.

Exposició Degouve.

Noya, aixó es espatarrant. Estich per comprarme un per fermen fer unas sabatillas.

L. Negre, “A Ca’n Parés. Exposició Degouve de Nuncques”, Catalunya Artística, num. 87, 6 de febrer de 1902.

A Ca’n Parés. Exposició Degouve de Nuncques.

Pocas vegadas hem ressenyat una manifestación artística ab el recel d’avuy. La expliació és senzilla y pren peu en els diferents aspectes baix els que pot esser considerada la personalitat á qui ens referim.

És innegable que, dintre la tendencia general que reflectan sas obras, podría fersen una divisió accidental considerant el treball de imaginación en las impresions subjectivas de la realitat estudiada. El veyém, per exemple, sumamente aparatós de forma y poch intens en l’emoció de las obras números 16, 17 y 18, en las que la fantasía l’arrastra á un convencionalisme marcadíssim, á certas llibertats en el color y dibuix que considerant son talent ens demostran el carácter extern de las mateixas.

Per aqueixa cualitat ens expliquém que l’efecte de las tres produccions, resulti altamente estatich. A nostre modo de veure, la vida de las arrels de olivera ahont hi ha buscat l’efecte (nota num. 17) resulta morta y fins ens atreviriam a dir fosilificada, ben diferenta de la que havia somiat y que veyém en las boyras qu’enterboleixen la montanya y en las descomposicions de llum hermosísimas, que s’hi espargeixen, veritablement enlluhernadoras y vibrantas.

Baix un aspecte mes definitiu pot estudiarse en las obras numeros 19, 20, 15, 21, 22 y altras quins números no recordém. La vritat del efecte resplandeix ab més forsa. La visió se deixa entreveure ben serena. L’armonia entre l’emoció y la execució, resulta perfecte, produhint l’efecte, sense violencias ni amaneraments de cap mena. Sincerament creyém que en aquestas produccions hi viu la veritable personalitat de Mr. Degouves que sent la realitat y exteriorisa l’impresió despullat de las influencias extranyas que s’amagan en las obras anomenadas en la primera part de la reseñilla. Son absolutamente sevas y directas.

D’entre ellas, sense regatejarli l’aplauso que mereixen, l’impresió de posta (num. 19) fondament sentida y ab molta insensitat de color. Sas notas de las grutas d’Artá (num. 20 y 21). Una nota matinal de mar, de molt espay y transparencia cristallinas; una impresió primaveral, quina taca blanca dels atmetllers florits resulta deliciosa dintre la tonalitat del pahisatje, reconeixém l’impresió de nit (num. 22) com l’obra capital de l’exposició y la que mes diu en be de Mr. Degouves.

Es una impresió justísima, en la que’l sentiment de l’hora hi queda ab una poesía sumamente refnada, fent pressentir el somni blau d’aquella vall dormida. En ella hi veyém el autor sumamente intens é intelectual. Aqueixas son las nostras impresións respecta á l’anomenada novetat per alguns critichs.

Respecta á las produccions de la seva Muller, constituyesen un treball sumamente afiligranat y perfecte en sos mes petits detalls, si be baix el carácter si fa o no fa decoratiu.

L. Negre

La Vanguardia, 6 d’abril de 1902, p. 4.

Una nueva manifestación de las imponderables bellezas mallorquinas es la exhibicion de cuadros del señor Mestres y Borrell, instalados en el Salón Parés. “L’Illa daurada” por lo que de ella nos van contando los artistas que la tratan con un cariño que llega hasta la compenetración más íntima, es un manantial inagotable de inspiraciones diluidas en la magia de la luz y el color, tan atrayente que uno no se cansa de embebecerse en su contemplación.

Bajo un aspecto muy distinto de lo que sobre el mismo tema nos han ofrecido Mir y Degouve, con menos fantasía si se quiere, per con sólidas y positivas cualidades de fina percepcion y dominio de la técnica, Felix mestres ha pintado una serie de cuadros admirables, ante los cuales todo el mundo, inteligentes y profanos, proclaman la superioridad de su talento pictórico y el afianzamiento de las grandes esperanzas que ya en obras anteriores habia hecho concevir.

Por lo visto la estancia en Mallorca produce en los artistas que saben ver y sentir, el efecto saludable de un poderoso estimulante.

La Publicidad, 11 d’abril de 1902.

En el Salen Pare hay expuestos unos cuadros debidos al pintor be.ga M. Degouve de Nunques, vistas, todos, de la montaña de Montserrat. Corno hace poco he ni pa hicimos constar las especialisinias cualidadea que adornan al distinguido pintor que ball enamorado se muestra de la 1181111’zi107.8 de rimaste, país, solo liemos de decir que loe actureee cua-dros están restie.tos bajo idénticos princi-pios, y de las abrupta, peinis del historie.° monte, re-trilla su inquinen:e y magestuosa soledad. Esta (3×11’aisecación dal espiriel de ‘Alone serrat, no legrada 81:111 por ninguno (le nue-di-os pintoreee es, en nuestro concepto, mérito más notable de los cuadros do Degouve.

Ramon Casas - Degouve de Nunques - Pel i Ploma - num.89 - 1 gener 1903Pinzell (Miquel Utrillo), “William Degouve de Nuncques”, Pel & Ploma, num. 89, 1 de gener de 1903.

William Degouve de Nuncques

Hi han accidents artístics que’l mateix se produeixen en música com en literatura i aixís en el teatre com en les arts plástiques. — Els efectes produits en el microcosmos artístic barceloní per l’exposició de les obres den Degouve, es un d’aquets fets; si al venir un Zacconi o una Duse els aficionats judiquen prescindint d’Italies i d’Amériques i’ls cómics dolents s’indignen de les alabances qu’han sentit trobant-les exagerades, igual devant de les obres den Degouve el públic hi digué la seva, com de dret podie fer; i’ls cómics dolents que per el cas foren pintors, s’indignaren sino de les alabances, qu’encara no s’habien entonat, de la reflexió, fins dirém meditació que provocá entre molts artistes verdaders l’obra del pintor estranger, i del éxit obtingut entre’ls que mes s’estimen mirar o tenir quadros, que teles pintades. I aquest detall secundan, se convertí en principal, per obra i gracia de la mesquindat de sentiments i per les adquisi cions relativament abundoses fetes per alguns aíicionats de aquí. El día en que comensá l’Exposició d’aquell pintor, les converses d’última hora, semblaven veus de Llotja comercial i mentres els santons de la pintura s’escruixien d’ira dintre deis seus formatjes corcats, la jo venalla i els homes fets, encara plens de vida, anaven contemplant l’alenada de visió nova qu’omplía la sala de cán Parés.

Aixó era lo que mes picava el dolor deis fakirs ensonyats dintre del motllo gastat per 1’us, d’una hora justa, d’una visió gris de fum. o d’aquelles nenes tant boniques que la gent, la bona gent del carré, erigida en terrible crític justicier, alabe trobantles semblants als cromos. L’obra de dos anys de soiitut den De gouve, no era ni hora justa ni visió gris ni nena de cromo: era l’obra d’un esprit diferent deis nostres; reflexiu devant de la nostra na turalesa, devant de les teles que pacientment anave omplint, devant de la pintura deis altres i sobretot reflexiu de les qualitats o condicions propies, anyadint a la naturalesa gran, la seva individualitat. En una paraula: sent un fill de la Naturalesa i no un net, com calificava el gran Leonordo, als que pintaven com ell, com el Massaccio, o com hauria dit avui, com Velázquez, com Puvis, com en Pointelin, i si hagués estat de bon humor, com solie, com en Bouguereau.

Mes totes les consideracions anteriors estrenyen el judici de l’obra den Degouve, vista amb un trist criteri local i es tan poc digna de consideració, com alguna de les que motiva en els quadros den Rusinol fets en el regne de Valencia i exposats en la capital, entre les que llegirem la colosal trobada de que’ls xi prers, els arbres dedicats á Venus, eren clericals!

En Degouve de Nuncques que es un francés de l’extrém Nord, ha viscut molt temps pintant entrels apagats sois deis mars freds i per comprensible aspiració complementaria, sentí neixer en eh l un desitx irresistible d’anar a treballar cap al violent mitjorn, precisant el terme de la seva peregrinació entre’ls boscos de l’illa de Ceylan. — No poguent realisar aquet projecte de moment, s’encará amb els paíssos del Sol instalantse durant moltíssims mesos a Mallorca, la nostra hermosa vehina.— Allí, els seus ulls blaus de l’home de terres gri ses, anaren lluitant am la Ilum exuberant que ‘1 sol malgaste aquí; i’ls seus colors de la fina gama deis polders, de les neus i de les aigües deis canals quiets i silenciosos de Bélgica i Holanda, pujaren els tons, com fruites que a l’escalfor del día, maduren i’s coloren.

La materialitat de les diferencies de terres, mar i cels, no foren prou gran forsa per ferli oblidar les idées adquirides en els paíssos en que tota obra d’art enclou un pensament mes modest estudi del artista del Nord, está pintat mirant am vista de voluntariós, qu’im posa lo que vol el cervell, als espectácles que ofereix la naturalesa a la seva admiració.

I aquesta en un esprit aixís, no’s tradueix per un trevall rápid i genial pero impulsiu, si no per una obra lenta i pacienta que assoleix les dificultats de l’ofici i de l’idea, am la tena citat d’un estratégic de debó. Per xó, tot lo que nosaltres, els de la terra mes natura liste del Mediterrá, hauriem trobat estrany i res mes, les roques, la nuvolada, les coves, les oliveres, el misteni de la nit serena, ho pintave en Degouve amb el brodat del poema que’l seu pensament cantave detrás deis ulls de pintor. I les roques glatien de monstruosa vida orgá nica, els nuvols prenien formes cadencioses d’ estrofa, els arbres se recargolaven patint una vida se ser vivent, els anells deis gorcs s’obrien am ritmes de versos i les seves nits tenien la calma tranquila i serena del repós. — L’acció de l’obra den Degouve entre nosaltres, encara es mes grossa per lo que van demostrant els fets, que per tot lo que’s pugui din i que per tany únicament al domini de l’estéril discusió d’art. Ja’s va tent visible per senyals petites pero clares, que Mallorca, i aquí parlém úni cament de l’illa, viu mes als ulls deis pintors, desde l’estada Ilarga que hi feu en Degouve de Nuncques. Els pintors artistes qu’allí van potser perqué es l’única costa nostra en la que’l Sol sepon en el mar, ja tenen mes tirada a tractar les visions pictóriques, com trossos de bellesa viva a les que la voluntat té’l dret de suposar un ánima sensible; i amb el temps, no desespe rém que algú, allí aon tant sois se traslluien fenomens geológics, hi veigi am temps i sole tat, aspectes que impressionin com verdaderes sinfoníes wagnerianes; i aquesta es l’idea que guien les lluites den Degouve am terres her moses com Mallorca i Montserrat, que nos altres no veiém mes que com son materialment.

Pinzell (Miquel Utrillo)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s